"მინდა გავხდე აქტიური მოქალაქე"


კიპაროიძე მზია გიორგის ასული, სსიპ საჩხერის მუნიციპალიტეტის სოფელ არგვეთის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2015-11-01
2016-01-01
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების სწავლების ხელშეწყობის მიზნით სკოლაში კლას-კაბინეტის შექმნა. ამისათვის ჩატარედბა ოთახის კოსმეტიკური რემონტი, ესეების კონკურსი, ფილმის "ადამიანი, რომელიც ხეებს რგავდა" ჩვენება და განხილვა, დამზადდება ბუკლეტები და მოხდება პროექტის შეჯამება.
2 თვე
450 დოლარი
51
51