ერთად ვიმოგზაუროთ სოფელ საზანოს ისტორიულ წარსულში


ჩუბინიძე თემური დიმიტრი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის სოფელ ზედა საზანოს საჯარო სკოლა
თერჯოლა
2015-11-13
2016-01-13
პროექტის მიზანია სოფლის ახალგაზრდობას მიეცეს საშუალება უკეთ გაეცნონ თავიანთი სოფლის ღირსშესანიშნავ ისტორიულ წარსულს, როგორიცაა სკანდის ციხე და ჩიხორის კოშკი, მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია ტურისტულ სქემაში ჩართვის გზით. შეგროვდება ინფორმაცია საზანოს ისტორიული წარსულის შესახებ. მოეწყობა პროექტის პრეზენტაცია, ჩატარდება კვლევითი სამუშაოები, მოეწყობა სოფელ საზანოს ისტორიული კუთხე, მომზადდება ორენოვანი ტურისტული გზამკვლევი, თერჯოლის მუნიციპალიტეტის ტურიზმის დეპარტამენტთან თანამშრომლობით დამზადდება საინფორმაციო ნიშნულები, ამასთანავე ჩატარდება ადვოკატირების კამპანია (მომზადდება წერილი გზის რეაბილიტაციის მოთხოვნასთან დაკავშირებით), მომზადდება ორენოვანი ვიდეო რგოლი, მოხდება პროექტის შეჯამება.
2 თვე
450 დოლარი
83
83