ბავშვები ბულინგის წინააღმდეგ


გოგინაშვილი ნაირა შალვა, რუისის #3 საჯარო სკოლა
გორი
2015-11-17
2016-02-17
პროექტის მიზანია ბულინგის პრევენციის ხელშეწყობა სკოლაში. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება გამოკითხვა თუ რას ფიქრობენ მოსწავლეები ბულინგზე, დაიბეჭდება ბუკლეტები, ფსიქოლოგის მერ ჩატარდება ტრენინგი, მოეწყობა პოლიციის წარმომადგენელთან შეხვედრა და ვიზიტი პოლიციაში, გაიმართება ფილმის ჩვენება, მომზადდება ბანერი და კედლის გაზეთი, ჩატარდება ნახატების კონკურსი და მოეწყობა ვიზიტი რადიოში "ჩემი რადიო".
3 თვე
450 დოლარი
211
211