"ლამაზი გარემო მომავალს"


მეტრეველი დარეჯანი , სსიპ ონის მუნიციპალიტეტის უწერას საჯარო სკოლა
ონი
2016-03-11
2016-06-11
პროექტის მიზნაია სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა. პროექტში ჩართვის მიზნით მოეწყობა პროექტის პრეზენტაცია, შეხვედრა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ჩატარდება ტრენინგი გარემოს დაცვასთან დაკავშირებით, მოეწყობა დასუფთავების აქცია, მოსახლეობაში შეგროვდება ხელმოწერები ურნების დადგმასთან დაკავშირებით, მოძიებულ იქნება ნერგები და მოეწყობა გამწვანების აქცია და პროექტის შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
42
42