მოსწავლეთა მოტივაციის ამაღლება–გასაღები აქტიური მოქალაქეობისაკენ""


მიქელაძე ჟუჟუნა დურსუნი, შუახევის მუნიციპალიტეტი.ფურტიოს საჯარო სკოლა
შუახევი
2016-03-22
2016-04-22
პროექტის მიზანია სკოლის ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება, კერძოდ კი ვიდეოკამერის შეძენა, რომლითაც მოხდება თემში პრობლემების გამოკითხვა და ინტერვიუების ჩაწერა. გადაღებულ იქნება ვიდეორგოლები ტყეში ხის ჩეხვასთან დაკავშირებით, მოხდება მისი ჩვენება და განხილვა. ჩატარდება ტრენინგი ადვოკატირებაზე. მოწვეულ იქნება გარემოსდაცვიდან წარმომადგენელი, რომელთანაც მოხდება ტყის ჩეხვის პრობლემის განხილვა.
1 თვე
450 დოლარი
265
265