მე და კომპიუტერული სამყარო


ხომერიკი გივი , სსიპ ქალაქ ფოთის N4 საჯარო სკოლა
ფოთი
2016-03-28
2016-06-28
პროექტის მიზანია სკოლის კომპიუტერული კაბინეტის რეაბილიტაცია. პროექტის ფარგლებში მოწესრიგდება ელექტრო სისტემა და განათება, შეიღებება კედლები და იატაკი, მოეწყობა რკინის კარები, მოხდება ფართის ჰიდრო და თბო-იზოლაცია და მოეწყობა პროექტის დასკვნითი ღონისძიება.
3 თვე
449.45 დოლარი
450
450