ტოლერანტობის განვითარება და ხელშეწყობა უნარშეზღუდულ ბავშვებთან და ინტეგრაცია:,,ჩვენ ერთნი ვართ, ჩვენს შორის დილემა არ არსებობს"


წურწუმია ლელა თემურ, მე-12 საჯარო სკოლა
გორი
2011-05-25
2011-09-25
4 თვე
450 დოლარი
135