ეკო -ცენტრი


გრატიაშვილი დავითი ტარიელი, ილია ჭავჭავაძის სახელობის ყვარლის №1 საჯარო სკოლა
ყვარელი
2011-05-27
2011-08-27
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბში გარემოსდავიცითი ღონისძიებების ჩატარება. პროექტის მიზანია მოსახლეობის ინფორმირება ეკოლოგიურად სუფთა გარემოს აუცილებლობა. პროექტის ფარგლებში მოხდება დაბინძურებული ხეობებისა და ისტორიული ძეგლების დასუფთავება მოსწავლეებისა და აგილობრივი თემის უშუალო მონაწილეობით.
3 თვე
450 დოლარი
50