მეგობრობა გზად და ხიდად


მახათაძე ნინო ლადო, გურკელის საჯარო სკოლა
ახალციხე
2016-05-14
2016-07-14
პროექტის მიზანია გურკელში მცხოვრები შშმ პირისთვის შემოსავლის წყაროს შექმნა და დასაქმება. კეძოდ კი კომპიუტერული ოთახის შექმნა, რომლის მუშაობასაც თვითონვე უზრუნველყოფს. პროექტის ფარგლებში გადამზადდება ბენეფიციარი, მოსწავლეები ბუკლეტების მეშვეობით გაავრცელებენ ინფორმაციას სოფელში შექმნილი ახალი შესაძლებლობის/მომსახურეობის შესახებ, ხოლო კომპიუტერული ცოდნის გამავრცელებელი ასოცოაცია კი ბენეფიციარს გადასცემს 2 კომპიუტერს.
2 თვე
430.29 დოლარი
200
200