შეზღუდვების გარეშე


მურვანიძე ლია , სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ოზურგეთის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2016-05-14
2016-07-14
პროექტის მიზანია სკოლაში ადაპტირებული გარემოს შექმნა შშმ პირებისთვის, კერძოდ კი სკოლის შესასვლელთან პანდუსის მოწყობა და ასევე ადვოკატირების კაპანიის წარმოება, რომ საზოგადოებრივ დაწესეულებებში მოეწყოს პანდუსები. პროექტს ფარგლებში მოსწავლეები შეისწავლიან ვიდეოადვოკატირების უნარ-ჩვვებს, გაეცნობიან რეგულაციებს და გამოიკვლევენ თუ რამდენად აკმაყოფილებს საზოგადოება საჭირო სტანდარტებს. გააცნობენ საზოგადოებას დადგენილებას ეტლით მოსარგებლე პირთა შესაძლებლობების შესახებ.
2 თვე
425.56 დოლარი
3
3