განავითარე, შექმენი და გახდი წარმატებული!


კიწმარიშვილი ია თამაზი, გიმნაზია 21-ე საუკუნე
ბათუმი
2016-05-14
2016-07-14
პროექტის მიზანია შშმ პირების შესაძლებლობების გამოვლენა და დამატებითი უნარ-ჩვევების განვითარება მათი საზოგადოებაში ინტეგრაციის მიზნით. პროექტის ფარგლებში მოეწყობა ერთდღიანი ბანაკები შშმ პირებისთვის ჩატარდება ინტერაქციული ლექცია ეფექტურ კომუნიკაციაზე და პრეზენტაციის უნარებზე, მოეწყობა მასტერ-კლასები ხელნაკეთი ნივთების შექმნაზე, ჩატარდება მუსიკალურ-გასართობი აქტივობები, მხატვრული რელაქსაციის სესია, ინტერაქტიული სემინარი ეფექრურ კომუნიკაციაზე, ტრენინგი ბიზნესის წამოწყების შესახებ და ნამუშევრების გამოფენა-გაყიდვა.
2 თვე
0 დოლარი
340
340