ჯანმრთელობა იწყება ჯანსაღი კვებით


ცისანა ჭეფხოძე გივი, სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის დაბა ურეკის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2016-12-02
2017-03-02
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა, რომელსაც ამავდროულად ექნება საკონფერენციო დარბაზის ფუნქციაც. პროექტის ფარგლებში კლუბის წევრები იმუშავებენ ჯანსაღი კვების პოპულარიზაციაზე. ჩაატარებენ გამოკითხვას, შეხვდებიან სურსათის ეროვნული სააგენტოს წარმომადგენლებს. მოსწავლეები შექმნიან სავაჭრო ობიექტების ბაზას და მოამზადებენ საინფორმაციო რუქას. შეხვდებიან მშობლებს ჯანსაღი კვების მნიშვნელობის თაობაზე, შექმნიან საინფორმაციო ფურცლებს, კედლის გაზეთს და ჩაატარებენ კონფერენციას.
3 თვე
449.09 დოლარი
225
225