სამყარო კონფლიქტის გარეშე


ტატიშვილი გვანცა ვახტანგი, თელავის მე–9 საჯარო
თელავი
2011-05-28
2011-06-28
პროექტის მიზანია მოზარდებს შორის კონფლიქტის პრევენცია. მიზნის მისაღწევად პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები, შეხვედრები, თოქ შოუ და დამზადდება ბროშურები.
1 თვე
450 დოლარი
105