სამოქალაქო დარბაზი


ანანიაშვილი რეზო ვასო, კოთელიის საჯარო
ახალქალქი
2011-05-28
2011-07-28
პროექტის მიზანია ჩამოყალიბდეს სამოქალაქო დარბაზი, იგივე სამოქალაქო კლუბი, სადაც მოხდება სხვადსხვა სამოქალაქო აქტივობების დაგეგმვა და განხორციელება, პროექტი მოიაზრებს რაიონში არსებულ პროექტში არამონაწილე სომხური სკოლების ჩართვას, საზოგადოებრივი დარბაზი იმუშავებს სხვადასხვა მიმართულებით მათ შორის: ტოლერანტობა, გენდერული თანასწორობა, ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება.
2 თვე
450 დოლარი
105