"მე ნამდვილი მოქალაქე ვარ''


ბირჩაძე ქეთევან რევაზი, აწყვიტის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2011-03-18
2011-06-18
მოქალაქეობრივი უფლება–მოვალეობისა და თვითშეგნების დონის ამაღლება.
3 თვე
450 დოლარი
67