სპორტული მოედნის რეაბილიტაცია


შუხოშვილი ნინო , ა(ა)იპ წმ. ილია მართლის სახ. ყვარლის გიმნაზია
ყვარელი
2017-01-13
2017-02-13
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. კერძოდ სპორტული მოედნის მოწესრიგება. ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრა ჯანსაღი ცხოვრების წესის შესახებ, მოსწორდება მოედნის ზწდაპირი, შემოისაზღვრება და დაიგება საფარი (თიხა და პემზის ფხვნილი), შეიღებება კარებები, გაკეთდება ახალი ბადეები, დაიხაზება და მოეწყობა სკამები.
1 თვე
450 დოლარი
250
250