ტრეფიკინგი


თოდუა ლიანა შოთა, ჩაისუბნის საჯარო სკოლა, ჩოხატაური
ჩოხატაური
2011-05-29
2011-08-29
პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირებულობა ტრეფიკინგის შესახებ, ამ მიმართულებით ჩატარდება, ტრენინგები, აქცია, რადიო გადაცემები, ღონისძიების ორგანიზატორი იქნება სკოლის თვითმმართველობა.
3 თვე
450 დოლარი
110