"სივრცე ახალი შესაძლებლობების საწინდარი"


ფაღავა ხატია ვაჟა, სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფელ სალიბაურის # 1 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2017-11-19
2018-03-19
პროექტის მიზანია 8 შშმ და 7სსმ პირის ინტეგრაცია. ამ მიზნით ჩატარდება ინგლისური ენის სწავლების კურსები და მოეწყობა ფილმების ჩვენებები სკოლაში. სასწავლო თუ მხატვრული ფილმის გამოყენების შემდეგ განხორციელდება რეფლექსიებს. მოსწავლეები დაწერენ, დახატავენ და იმსჯელებენ რა იყო მათვის საინტერესო და რატომ?
4 თვე
1500 დოლარი