"შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს"


ენუქიძე ირაკლი , მერჯევის საჯარო სკოლა
საჩხერე
2018-04-12
2018-07-12
პროექტის მიზანია საზოგადოების დამოკიდებულება შშმ პირების მიმართ შეიცვალოს და მოხდეს ინტეგრაცია. პროექტი ფარგლებში "ყრუთა კავშირთან" გაფორმდება მემორანდუმი, გაკეთდება ანიმაცია და მოეწყობა თოჯინების თეატრი, ჩატარდება გამოკითხვა თემში დამოკიდებულების გაგების მიზნით, მომზადდება ბუკლეტები, მოეწყობა ხატვის საღამო და შემაჯამებელი ღონისძიება.
3 თვე
450 დოლარი
94