სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რესურს ოთახის მოწყობა


ჩილინგარაშვილი გიორგი მერაბი, ქ. ახალციხის №1 საჯარო სკოლა ტელ. 877 978022
ახალციხე
2011-03-19
2011-06-19
ქ. ახალციხის №1 საჯარო სკოლაში შეიქმნება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთათვის რესურს ოთახი, რომელიც სკოლის დირექციასა და ადგილობრივ თვითმმართველობასთან უერთიერთანამშრომლობით განხორციელდება. პროექტის ხანგრძლივობაა სამი თვე, რომლის წარმატებით განხორციელების შედეგად ახალციხის №1 საჯარო სკოლის 20-მდე სსსმ მოსწავლე და ახლომდებარე სკოლა-პანსიონის 30-მდე მოსწავლე ისარგებლებს რესურს ოთახში არსებული მათთვის საჭირო აუცილებელი ინვენტარით.
3 თვე
450 დოლარი
200