ერთად დავიწყოთ ახალი ცხოვრება


ტარიელაძე მანანა , მე–7 საჯარო სკოლა
ბათუმი
2011-05-30
2011-07-30
პროექტის მიზანია სკოლის როლის გააქტირუება საზოგადოებრივი ცხოვრებაში და სამოქალაქო კლუბების შორის თანამშრომლობის ხელშეწყობა ერთობლივი პროექტების განხორციელების მიზნით. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ სემინარი ახალგაზრდების დემოკრატიულ პროცესებში ჩართვის მიზნით , მოხდება ახალგაზრდების გამოკითხვა და შედეგების პრეზენტაცია.
2 თვე
450 დოლარი
700