ჯანსაღი მომავალი


სურმანიძე ნინი , ქალაქ წალკის N2 საჯარო
წალკა
2019-01-15
2019-03-15
პროექტის მიზანია ახლაგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის პოპულარიოზაცია. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ჩაატარებენ მოსახლეობის გამოკითხვას თუ რამდენად დაინტერესებულნი არიან სპორტული ცხოვრებით, შექმნიან საინფორმაციო ბუკლეტებს და გაავრცელებენ მოსახლეობაში, მოაწყობენ საინფორმაციო შეხვედრას, ჩაატარებენ შეჯიბრებებს კალათბურთში, ფრენბურთსა და ფეხბურთში, მოაწყობენ გარბენს, კულტურის ცენტრის მთავარი ქორეოგრაფი მსურველებს ჩაუტარებს ცეკვის მასტერკლასებს. მოსწავლეები სხვადასხვა სკოლებში ჩაატარებენ სემინარებს, ითანამშრომლებებ ადგ. მთავრობასთან შეჯიბრებების დაგეგმვის დროს.
2 თვე
0 დოლარი
350
350