ტოლერანტობა- ჯანსაღი აზრი


diasamidze tako levani, კახაბრის #1
ბათუმი
2011-06-05
2011-07-05
პროექტი მიზნად ისახავს საზოგადოების ინფორმირებას ტოლერანტობის არსის შესახებ. პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდება საინფორმაციო ბროშურა,
1 თვე
440 დოლარი
150