მოსწავლეთა ინტეგრაცია საზოგადოებაში


მელქაძე ირაკლი კახა, 1 საჯარო სკოლა
სამტრედია
2011-06-06
2011-07-06
პროექტის მიზანია სამტრედიის #15 ძნელათ აღსაზრდელ ბავშვებთან ერთობლივი ღონისძიებების დაგეგმვა და განხორციელება. პროექტის ფარგლებში
1 თვე
450 დოლარი
290