ჩემი სკოლა ძალადობის გარეშე


ტიტვინიძე მაია , ქარელის მუნიციპალიტეტის სოფელ საღოლაშენის საჯარო სკოლა
ქარელი
2019-02-09
2019-05-09
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში ძალადობის შესახებ ცნობიერების დონის ამაღლება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ჩაატარებენ მოსახლეობის გამოკითხვას, მოიწვევენ სასურველ სტუმარს, წარმოაჩენენ სხვადასხვა სახის ძალადობას როლური თამაშებით, მოაწყობენ ფილმის ჩვენებას, თეატრალურ წარმოდგენებს, ფოტოგამოფენასა და ფლეშმობს, დაამზადებენ და გაავრცელებენ ფლაერებს.
3 თვე
450 დოლარი
102