ნაადრევი ქორწინება


ლობჯანიძე ლიკა , მლაშეს სკოლა
ადიგენი
2019-07-10
2019-07-10
პროექტის მიზანია ნაადრევი ქორწინების პრევენცია. ამისათვის მოსწავლეები გაივლიან ტრენინგებს, შეხვდებიან იმ ადამიანებს, სადაც ნაადრევი ქორწინებებია დაფიქსირებული, რათა მოისმინონ მათი აზრი, ჩაატარებენ გამოკითხვას და პრობლემების შესახებ მოამზადებენ პრეზენტაციას, შეხვდებიან ფსიქოლოგს და ექიმს, მოამზადებენ ვიდეორგოლს, მონაწილეობას მიიღებენ სატელევიზიო გადაცემაში, ორგანიზებას გაუკეთებენ გულახდილ საუბრებს, დადგავენ ფორუმთეატრს და შექმნიან კრებულს.
0 თვე
450 დოლარი
201