ბიბლიოთეკის მოწყობა


სიმონიშვილი ლალი , ხიხანის საჯარო სკოლა
მარნეული
2019-07-10
2019-09-10
პროექტის მიზანია ახალგაზრდებში წიგნიერების დონის ამაღლება. მოსწავლეები მოამზადებენ კითხვარს და ჩაატარებენ გამოკითხვას, მოამზადებენ ბუკლეტებს, ჩაატარებენ პოეზიის საღამოს (თანამედროვე პოეტების გაცნობა), ფილმის ჩვენებას და გასვლით გაკვეთილს ივანე ჯავახიშვილის მუზეუმში.
2 თვე
450 დოლარი
100