ჯანსაღი სიცოცხლე


შიშნიაშვილი თინათინ , სსიპ. ნოდარ ახალკაცის სახელობის ქ. თბილისის #9 საჯარო სკოლა
თბილისი
2019-11-22
2020-02-22
პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება გენმოდიფიცირებული საკვების საფრთხეების შესახებ. პრობლემების გამოსაკვეთად მოსწავლეები ჩაატარებენ გამოკითხვას, ითანამშრომლებენ იმ ორგამოებთან ვინც ამ საკითხებზე მუშაობენ, მოაწყობენ პრეზენტაციას "გენმოდიფიცირებული საკვების საფრთხეები", საინფორმაციო სტიკერებს გააკრავენ თვალსაჩინო ადგილებში, სკოლის ბუფეტში ჩაატარებენ ექსპერიმენტებს, დაარიგებენ ფლაერებს და, მოიწვევენ ენდოკრინოლოგს, შექმნიან ვიდეორგოლს, ჩაატარებენ სახალისო ვიქტორინას, ინტერვიუს ჩაწერენ "სახალხო კონტროლთნ", მოიწვევენ გადაცემის "არცოდნა აკრძალულია" წარმომადგენელს დაჩაატარებენ პროექტის შემდგომ გამოკითხვას შედეგების შედარების მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
350