,,თინეიჯერები - ქვეყნის მომავალი“


ინწკირველი თამარ , სსიპ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის სოფელ ასკანის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2019-11-22
2020-02-22
პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება შრომის კანონმდებლობის და არასრულწლოვანთა დასაქმების შესახებ. მოსწავლეები მოიძიებენ შესაბამის კანონმდებლობას, მოამზადებენ კითხვარს, შეხვდებიან იურისტს არასრულწლოვანთა სამუშაო პირობების შესახებ, ესტუმრებიან პროფესიულ კავშირს მათი ფუნქცია-მოვალეობების გაცნობის მიზნით, მოამზადებენ საინფორმაციო ფურცლებს შრომის კანონმდებლობის, რეგულაციების და ცხელი ხაზის მითითებით, ჩაატარებენ გამოკითხვას საზოგადოების ცნობიერების დონის დადგენის მიზნით, შეარჩევენ ერთ ქარხანას და სუპერმარკეტს სადაც შეისწავლიან საკონტრაქტო პირობებს თუ რამდენად დაცულია შრომის პირობები და უსაფრთხობის ნორმები, მოაწყობენ შემაჯამებელ ღონისძიებას.
3 თვე
448.38 დოლარი
113