ჩემი წარმატების საწინდარი


edisherashvili mayvala levani, დაბა ბაკურიანის საჯარო სკოლა
დაბა ბაკურიანი
2011-10-22
2012-02-22
პროექტის მიზანია სწავლაში წარმატებული სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების უზრუნველყოფა სახელმძღვანელოებით. პროექტის ფარგლებში შექიმნება სახელმძღვანელოების ბანკი და მასში შეგროვილი სახელმძღვანელოები გადაეცემა თაობებს.
4 თვე
450 დოლარი
312