"გავამრთელოთ წარსულში გაჩენილი ბზარი"


ხაზალაშვილი მარიამი გურამი, სსიპ ახალციხის №1 საჯარო სკოლა
ახალციხე
2011-11-25
2012-02-25
პროექტის მიზანია რეპატრირებული თურქი მესხების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. რეგიონში მათი პრობელმა მწვავედ დგას, არის შემთხვევები როდესაც რეპატრირებულ თურქ ბავშვებს სკოლაში არ იღებენ. პროექტის ფარგლებში მოხდება რეპატრირებულ მესხ ბავშვებთან გასაუბრება, მათი პრობლემების მოკვლევა, მათი ჩართვა ერთობლი ღონისძიებებში,
3 თვე
450 დოლარი
45