"დაცული წესებით დაცული სიცოცხლე"


გამსახურდია ანა ლაშა, ზუგდიდიდ #10 საჯარო
ზუგდიდი
2011-11-25
2012-03-25
პროექტის მიზანია საზოგადოებაში მოძრაობის წესების შესახებ ცოდნის ამაღლება. პროექტი ითვალისწინებს 5 ტრენინგის ჩატარება ზუგდიდის 5 სხვადსხვა სკოლის მოსწაველთა ჯგუფებისთვის, რომლებიც შემდეგ თანატოლებს გაუზიარებენ მიღებულ ცოდნას. პროექტის ფარგლებში დაიბეჭდება ბროშურა საგზაო წესების შესახებ, რომელიც დარიგდება ქალაქის ცენტრალურ ქუჩებში. ბროშურა ასევე ასახავს სტატისტიკურ ინფორმაციას საგზაო წესების დარღვევით გამოწვეული უბედური შემთხვევბის შესახებ და სასარგებლო ინფორმაციას როგორც მძღოლებისთვის ასევე ქვეითად მოსიარულთათვის.
4 თვე
450 დოლარი
1135