"ვისწავლოთ ერთად"


კიკალიშვილი ნატალი გოჩა, რუხის საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2011-11-26
2012-01-26
პროექტის მიზანია რუხის საჯარო სკოლაში შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვებისთვის პანდუსისი გაშენება. პროექტის ფარგლებში მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგ. თვითმმართველობასთან, რომელიც უზრუნველყოფს პროექტისთვის საჭირო მასალების გამოყოფას.
2 თვე
450 დოლარი
10