სათბურის კეთილმოწყობა


ნონიაშვილი ლია ალექსი, სსიპ გავაზის საჯარო სკოლა
ყვარელი
2011-11-27
2012-03-27
სამოქალაქო კლუბის ინიცირებით მოხდება სკოლის ტერიტორიაზე არსებული სათბურის კეთილმოწყობა და ამოქმედება. პროექტის ფარგლებში მოწვეული სპეციალისტების მიერ მოსწავლეებს ჩაუტარდებათ ტრენინგებს სათბურის ეფექტურად გამოყენებაზე. მოსწავლეები გეგმავენ შექმნან მოსწავლეთა თვითმმართველობის ფონდი და სათბურში მოყვანილი პროდუქციით დაეხმარონ სოფელში სოციალურად დაუცველ ოჯახებს.
4 თვე
450 დოლარი
140