"სიღარიბე სირცხვილი არაა! "


atskarunashvili gvantsa genadi, ზეღდულეთის საჯარო სკოლა
გორი
2011-11-28
2012-02-28
პროექტი მიზნად ისახავს სოციალურად დაუცველ და მზრუნველობამოკლებული ბავშვების საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობას. ამ მიზნით პროექტის ბენეფიციარებს ჩაუტარდებათ ტრენინგი შემდეგ თემებზე: ბავშვთა უფლებები, საზოგადოების პრობლემები და მისი აღმოფხვრის გზები, კომუნიკაცია, სოციალური უთანასწორობა, როგორ დავგეგმოთ ჩვენი მომავალი. პროექტს ეყოლება 35 ბენეფიციარი.
3 თვე
450 დოლარი
33