მომავალი კანონდამცველები


galustashvili lika zaza, №2 საჯარო სკოლა
კასპი
2011-11-28
2012-01-28
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა კარგ მოქალაქეებათ ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ამ მიზნის მისაღწევად სკოლაში ჩატარდება იმიტირებული სასამართლო პროცესები, რათა ახალგაზრდები თავიდანვე შეეჩვიონ კანონის დაცვასა და კანონმორჩილებას.
2 თვე
450 დოლარი
27