ერთად შევაჩეროთ ტუბერკულოზი!


დემეტრაშვილი მარინა ომარი, მე–10 საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-12-01
2012-02-01
პროექტის ფარგლებში ტუბერკულიოზის პრევენციის მიზნით მოსწავლეები ითანამშრომლებენ ადგილობრივი თვითმმართველობასთან, ტუბერკულიოზის ეროვნულ პროგრამასთან, ჯანდაცვის სამინისტროსთან და ტუბერკულიოზის პრევენციაზე მომუშავე არასამთავრობო ორგანიზაციებთან ასევე ტუბერკულიოზით დაავადებულ ახალგაზრდებს ჩართავენ სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივობებში.
2 თვე
450 დოლარი
40