გადავარჩინოთ ერის სიწმინდე


იარაჯული ლევანი ალექსი, ქ.ახმეტის N3 საჯარო სჯოლა
ახმეტა
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის ფარგლებში მოსწავლეთა ინიციატივით მოხდება ახმეტის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და ისტორიული ძეგლის კვირიკეს ეკლესიის აღდგენა ამოქმედება, კერძოდ ეზოს კეთილმოწყობა. პროექტში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ადგილობრივი თემი, შეგროვდება ხელმოწერები მოსახლეობაში და წარდგინება ადგ. თვითმმართველობას ტექნიკისა და პროექტისთვის საჭირო მასალების გამოყოფის მოთხოვნით, შედგება მოხალისეთა სია, გავრცელდება ინფორმაცია პროექტის შესახებ ახმეტის მოსახლეობაში და დამზადდება ბროშურები.
4 თვე
450 დოლარი
80