,,ჩვენ ყველანი ერთი ხის შტოები და ფოთლები ვართ"


ღლიღვაშვილი მაია ნოდარი, სსიპ კარდენახის საჯარო სკოლა
გურჯაანი
2011-12-01
2012-04-01
პროექტის მიზანია სკოლის სამოქალაქო კლუბის განვითარება. ამ მიზნით მოსწავლეთა ჯგუფის ინიციატივით მოეწყობა სემინარები, შეხვედრენი, გამოფენა, ასვალტზე ხატვა, დისკუსია, სკოლის გაზეთის გამოცემა, მედიასთან ურთიერთობის დამყარება და ბუკლეტების გამოცემა.
4 თვე
450 დოლარი
50