მე მაქვს უფლება,მაგრამ...


ჭაღიაშვილი მარიამი ვასილი, ახალციხის #2 საჯარო სკოლა
ახალციხე
2011-04-01
2011-07-01
პროექტის მიზანია, ახალციხის ახალგაზრდებში კონფლიქტის პრევენცია, მოსწავლეების ინფორმირება კონფლიქტის მოგვარების საშუალებების შესახებ. პროექტი სამი თვის განმავლობაში განხორციელდება მშობლებისა და პედაგოგების აქტიური მონაწილეობით.
3 თვე
450 დოლარი
8