ერთად დავძლიოთ სტიგმა


გურასპიშვილი მაია , სსიპ ქ. თბილისის 136 საჯარო სკოლა
თბილისი
2012-02-05
2012-04-05
პროექტის მიზანია სოციალურად დაუცველი მოსწავლეების ფსიქოლოგიური და კულტურული რეაბილიტაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ფსიქოლოგი 50 მოსწავლისათვის მოაწყობს საუბრებს და თვითოეულ მოსწავლეზე ინდივიდუალურ პორტრეტს შექმნის. ჩატარდება ტრენინგები თემაზე "პროაქტიულობა და მიზნის დასახვა". შემდეგ კი მოსწავლეები გადანაწილდებიან სხვადასხვა ატელიებში, სადაც ერთი თვის განმავლლობაში კვირაში ორჯერ დაეუფლებიან სხვადასხვასახის გამოყენებით ხელოვნებას. მსოფლიო მშვიდობის ფედერაციის წარმომადგენლები ჩაატარებენ ტრენინგებს. თანამონაწილეობაში ასევე ფართით ჩართულია "ახალი ქართული გიმნაზიის" ადმინისტრაცია. პროექტის ბოლოს მოეწყობა ნამუშევრების გამოფენა, ლიტერატურული საღამო და შეჯიბრი ჭადრაკში. ასევე ჩატარდება პროექტის შედეგების პრეზენტაცია, სურათების გამოფენა. სურვილი აქვთ, რომ აღნიშნული ღონისძიება გაშუქდეს მედიის საშუალებით. დარიგდება საინფორმაციო ფლაერები.
2 თვე
450 დოლარი
85