დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
5654 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... არა ძალადობას
სრული ინფორმაცია
5633 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ნაბიჯი ჯანსაღი ცხოვრებისკენ
სრული ინფორმაცია
5626 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ნაადრევი ქორწინების... ქალი - კაცობრიობის წარმატების საწინდარი
სრული ინფორმაცია
5616 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... სკოლის ინფრასტრუქტურული და მატერიალურ-ტექნიკური ბაზის გაუმჯობესება;
სრული ინფორმაცია
5598 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... ბულინგისგან თავისუფალი ზონა
სრული ინფორმაცია
5593 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... სპორტული მოედნის კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
5578 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების... ზრუნვით გავუთბოთ ერთმანეთს გულები
სრული ინფორმაცია
5567 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადამიანის... ჩვენ ვიცით ჩვენი უფლებები
სრული ინფორმაცია
5536 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... არა ძალადობას
სრული ინფორმაცია
5525 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... საჯარო ბიბლიოთეკა სკოლაში
სრული ინფორმაცია
5519 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ტრეფიკინგის... არ გახდე მსხვერპლი!
სრული ინფორმაცია
5518 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... "შეზღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს"
სრული ინფორმაცია
5511 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი სხვადასხვა დაუცველი ჯგუფების... „ გამოხატე პოზიცია“
სრული ინფორმაცია
5509 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... წიგნი მკითხველისთვის
სრული ინფორმაცია
5500 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი ტრეფიკინგის... ტრეფიკინგი, თანამედროვე მონობა
სრული ინფორმაცია
5486 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები გარემოს... „სუფთა გარემო ჯანმრთელობის საწინდარია“
სრული ინფორმაცია
5472 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ თებერვლის 2018 წლის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... არა ბულინგს
სრული ინფორმაცია
5410 McLain Association for Children ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... "არა შეზღუდულ შესაძლებლობებს"
სრული ინფორმაცია
5409 McLain Association for Children ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ადაპტური სასწავლო გარემო
სრული ინფორმაცია
5408 McLain Association for Children ერთად შევქმნათ ინკლუზიური საზოგადოება • შემოქმედებითი და ინოვაციური... ერთი ნაბიჯი დასაქმებისკენ
სრული ინფორმაცია