დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
3140 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიიური პრობლემების... სუფთა გარემო ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარია
სრული ინფორმაცია
3128 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ადამიანის უფლებათა დაცვა და კანონის... ,,უსაფრთხო გზა ქვეითს”
სრული ინფორმაცია
3124 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა... ვიცხოვროთ ძალადობის გარეშე
სრული ინფორმაცია
3122 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... ვაჩუქოთ მომავალს ლამაზი გარემო
სრული ინფორმაცია
3116 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა... ,, ძალადობის პრევენციის ხელშეწყობა ,,
სრული ინფორმაცია
3114 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი სკოლაში მოსწავლეთა... ძლიერი სასკოლო თვითმმართველობა თემისთვის
სრული ინფორმაცია
3099 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე... ჩვენ ერთად ყველაფერს შევძლებთ
სრული ინფორმაცია
3091 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზების... "მუზა" ჩვენი მოტივატორი
სრული ინფორმაცია
3085 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ დეკემბრის 2014 წლის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... სპორტული მოედნის აღდგენა
სრული ინფორმაცია
3059 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... შეზღუდვები არ არსებობს
სრული ინფორმაცია
3052 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ერთად ვართ
სრული ინფორმაცია
3049 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი ბიზნეს სექტორის ჩართვა... დუშეთის მე–2 საჯარო სკოლის ბიბლიოთეკის წიგნადი ფონდის შევსება
სრული ინფორმაცია
3048 მისო „კრისტალი“ მისო „კრისტალის“ კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... ნათელი გარემო, ნათელი მომავლისათვის
სრული ინფორმაცია
2991 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... ვიცხომროთ სუფთა გარემოში ჯანსაღი სხეულით
სრული ინფორმაცია
2955 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სამოქალაქო კლუბის სკვერი - სამოქალაქო თავშეყრებისთვის
სრული ინფორმაცია
2953 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... მე ,შენ ,ჩვენ
სრული ინფორმაცია
2951 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სკოლის თუ თემის პრობლემების... სოფლელ ბავშვებსაც გვინდა გართობა
სრული ინფორმაცია
2949 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ეკოლოგიური პრობლემების... ადამიანი გარემოსათვის და გარემო ადამიანისათვის
სრული ინფორმაცია
2948 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის და / ან... სამოქალაქო კლუბის მდგრადობისათვის
სრული ინფორმაცია
2941 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის ჯანსაღი... "be healthy" იყავი ჯანმრთელი
სრული ინფორმაცია
2934 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი მოსახლეობის სხვადასხვა ჯგუფების... მეც მინდა თამაში.
სრული ინფორმაცია