დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
6162 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... "აქტიური მოქალაქეობა – ჩემი წარმატების ფორმულა"
სრული ინფორმაცია
6158 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... უსაფრთხოება და თავდაცვა ბუნებრივი მოვლენებისგან
სრული ინფორმაცია
6151 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ჯანსაღი კვება და ჯანსაღი ცხოვრების წესი გენმოდიფიცირებული საკვების წინააღმდეგ
სრული ინფორმაცია
6110 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ,,ჯანსა ღსხეულში ჯანსაღი სულია"
სრული ინფორმაცია
6106 MAC Georgia ერთად გავაუმჯობესოთ გარემო შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისთვის შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... შეძღუდული შესაძლებლობები არ არსებობს
სრული ინფორმაცია
6103 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2019 წლის მაისის საგრანტო კონკურსი ჯანსაღი ცხოვრების წესის... ჯანსაღი ცხოვრების პოპულარიზაცია
სრული ინფორმაცია
6079 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების ინიციატივები... ჩვენ თანასწორნი ვართ
სრული ინფორმაცია
6067 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... სამოქალაქო სივრცის მოწყობა
სრული ინფორმაცია
6066 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი გენდერული თანასწორობის ხელშეწყობა... გენდერული თანასწორობა ადამიანის უფლებათა განუყოფელი ნაწილია
სრული ინფორმაცია
6060 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... ახალგაზრდები ცვლიან გარემოს.
სრული ინფორმაცია
6055 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეებში ჟურნალისტური... "ობიექტივის ჭრილში"
სრული ინფორმაცია
6053 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი თანატოლთა შორის ძალადობის პრევენცია... ჩემი სკოლა ძალადობის გარეშე
სრული ინფორმაცია
6051 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი წიგნიერების დონის ამაღლება... ,,ჩვენ გვიყვარს კითხვა''
სრული ინფორმაცია
6049 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... „უკეთესი გარემო“
სრული ინფორმაცია
6033 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები გარემოს... სკოლა! მწვანე, სუფთა გარემო
სრული ინფორმაცია
6014 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა ინიციატივები სასკოლო... ვისწავლოთ ლამაზ გარემოში
სრული ინფორმაცია
6013 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა... ერთად უკეთესია
სრული ინფორმაცია
6011 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი საზოგადოების ინფორმირება ჯანსაღი... „ჯანსაღი საკვები პროდუქტი - ხანგრძლივი სიცოცხლეა -გენმოდიფიცირებული ხანმოკლე“
სრული ინფორმაცია
6007 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეებში ჟურნალისტური... "სამოქალაქო მედია - მოქალაქე ჟურნალისტები"
სრული ინფორმაცია
6002 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი მოსწავლეთა თვითმმართველობის... ძლიერი თვითმმართველობა,ძლიერი სამოქალაქო საზოგადოებადა
სრული ინფორმაცია
5988 USAID პროგრამა „მომავლის თაობა“ 2018 წლის ნოემბრის საგრანტო კონკურსი ახალგაზრდების მიერ ადგილობრივი... ვეხმარებით პატარებს
სრული ინფორმაცია