დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
16267 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... "მომავლის ხედვა"
სრული ინფორმაცია
16266 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ჩვენ ვმეგობრობთ კლიმატთან
სრული ინფორმაცია
16263 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... კარიერული მიზნები და არჩევანი
სრული ინფორმაცია
16259 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 13. დეზინფორმაციის შესახებ... მედიაწიგნიერების უნარების განვითრება
სრული ინფორმაცია
16255 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 20. ადრეული ქორწინების... მე და შენ ტრადიცია არ გვყოფს-ორივე ბავშვები ვართ!
სრული ინფორმაცია
16252 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 11. პროფესიული ორიენტაციიის... “ უცხოური განათლება - განვითარების იმპორტი “
სრული ინფორმაცია
16229 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 11. პროფესიული ორიენტაციიის... "სწორი გზა კარიერამდე"
სრული ინფორმაცია
16226 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 3. კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... კიბერბულინგი
სრული ინფორმაცია
16221 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 27. საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... ფრთხილად ბავშვებია!
სრული ინფორმაცია
16205 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 3. კიბერბულინგისა და სიძულვილის ენის... არა ძალადობას,არა სიძულვილს !
სრული ინფორმაცია
16204 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 16. ახალგაზრდების მიერ ადამიანის... დაიცავი,გიყვარდეს,ემეგობრე!
სრული ინფორმაცია
16200 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 6. სკოლაში დემოკრატიული კულტურის... ,,ვიყოთ აქტიური მოქალაქეები"
სრული ინფორმაცია
16192 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 11. პროფესიული ორიენტაციიის... ჩვენი მომავალი პროფესია
სრული ინფორმაცია
16190 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 15. მოსწავლეთა ცნობიერების ამაღლება... გზა ევროპისაკენ
სრული ინფორმაცია
16184 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 14. დემოკრატიის შესახებ საზოგადოების... პოდკასტი N9
სრული ინფორმაცია
16180 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 21. ახალგაზრდული სამეწარმეო... ახალგაზრდა მეწარმეები
სრული ინფორმაცია
16172 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... ,,აქტიური თაობა’’
სრული ინფორმაცია
16170 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 27. საგზაო უსაფრთხოების ხელშეწყობა... მოსწავლეთა უსაფრთხოება სკოლის გარეთ
სრული ინფორმაცია
16167 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 12. ეკოლოგიური და გარემოსდაცვითი... ჩემი ეკომეგობრული თემი
სრული ინფორმაცია
16166 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 21. ახალგაზრდული სამეწარმეო... ახალგაზრდა ანტერპრენერები
სრული ინფორმაცია
16165 USAID USAID-ის სამოქალაქო განათლების პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსი 1. USAID-ის სამოქალაქო განათლების... ჩვენ ტექნოლოგიების სამყაროში
სრული ინფორმაცია