დაფინანსებული პროექტები

დამფინანსებელი გრანტი საგრანტო თემა პროექტის დასახელება დეტალები
250 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ბავშვები ძალადობის პირისპირ
სრული ინფორმაცია
249 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... ,,მეგობრობა გზად და ხიდად''
სრული ინფორმაცია
248 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ,,ჩვენც გვაქვს უფლებები"
სრული ინფორმაცია
237 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ხელი-ხელს
სრული ინფორმაცია
233 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული ბალანსის დაცვა... საშუალო განათლების როლი გენდერული თანასწორობის გამყარებაში
სრული ინფორმაცია
228 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... "რადიოკვანძი"
სრული ინფორმაცია
220 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ინფორმირებულობა წინსვლაა!
სრული ინფორმაცია
216 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... საზოგადოებრივი დარბაზი
სრული ინფორმაცია
214 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ვისწავლოთ ჯანსაღ გარემოში....
სრული ინფორმაცია
204 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ახალგაზრდებს შორის კონფლიქტის... ახალგაზრდები და კონფლიქტი
სრული ინფორმაცია
182 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ბავშვთა უფლებების დაცვა საერთო ძალებით
სრული ინფორმაცია
166 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტეგრაცია
სრული ინფორმაცია
163 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... დედამიწის დღე
სრული ინფორმაცია
149 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... "ჩემი არჩევანი- ჯანსაღი გარემო, სკოლა და ოჯახი."
სრული ინფორმაცია
123 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ძალადობა ბავშვებს შორის
სრული ინფორმაცია
122 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... ბავშვები ბავშვთა უფლებათა კონვენციის სადარაჯოზე
სრული ინფორმაცია
118 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი გენდერული ბალანსის დაცვა... გენდერული თანასწორობა
სრული ინფორმაცია
98 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... მე მაქვს უფლება,მაგრამ...
სრული ინფორმაცია
83 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი სოფლის, დაბის, ქალაქის... ქვემო ალვანის საჯარო სკოლის სააქტო დარბაზის კეთილმოწყობა
სრული ინფორმაცია
61 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ტოლერანტობის განვითარება და... Дружба молодежи Ниноцминда и Ахалцихе
სრული ინფორმაცია
57 USAID სამოქალაქო განათლების და პედაგოგთა გადამზადების პროგრამის (ACETT) მცირე გრანტების კონკურსი ადამიანის / ბავშვის უფლებები,... სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეთა რესურს ოთახის მოწყობა
სრული ინფორმაცია